گرین چیک نرمال رد فاکتور

طوطی گرین چیک به طور معمول 26 سانتی متر (10 اینچ) طول دارد و وزن آن 60 تا 80 گرم است. عمدتا به رنگ سبز است و دارای تاج قهوه ای / سیاه و خاکستری ، گونه های سبز ، منقار خاکستری است و دم بلند آن دارای عمدتاً رنگارنگ است. پرهایی با رنگهای متنوعی بر روی سینه و نواحی شکم قرار دارد. نر و ماده از نظر ظاهری یکسان هستند

 

عکس ها واقعی و مربوط به سالن می باشند