لوری رنگین کمان

لوری رنگین کمان یک طوطی با اندازه متوسط است و طول آن بین 25 تا 30 سانتی متر شامل دم است. وزن از 75 تا 157 گرم متغیر است.سر به رنگ آبی و پرهای سینه موتاسینون های مختلف قرمز / زرد بقیه قسمتهای بالایی (بال ، پشت و دم) به رنگ سبز است.
لوری رنگین کمان حیوانات خانگی عالی برای کسانی که متعهد به مراقبت های با کیفیت عالی برای حیوانات خانگی خود هستند و وقت زیادی برای گذراندن وقت با آنها دارند اختصاص می دهد. این پرندگان روابط دوستانه ، خنده دار و مهربانی هستند که به طور معمول به شدت با صاحبان خود پیوند می خورند .