خورشیدی به عنوان یکی از محبوب ترین نوع طوطی از خانواده کانور ها است . آوازی و رسا دارد. این پرنده ای است که به دلیل زیبایی مشهور است.خورشیدی تقریباً 30 سانتی متر طول دارد و با رنگ نارنجی و زرد روشن ، که اغلب در اینجا و آنجا با شکافهای سبز رنگ دیده می شود ، قابل تشخیص است.

خورشیدی یک منقار سیاه ، حلقه های سفید در اطراف چشمان خود و یک دم بلند دارد. رنگ و روحیه شاد و آفتابی باعث می شود به عنوان یکی از محبوبترین ها پرندگان خانگی باشد . پرندگان نابالغ حدود دو سال به رنگ آمیزی کامل خود نمی رسند. اگرچه رنگ آمیزی بین جنس ها بسیار مشابه است ، اما گفته می شود نرها کمی روشن تر هستند. گفته می شود که نرها نیز دارای یک سر مربع ، مسطح و ماده دارای سر گردتر و کوچکتر هستند ، گرچه فقط پرورش دهندگان با تجربه می توانند از لحاظ ضاهری آن را تشخیص دهند . مطمئناً هیچ تفاوتی در کیفیت حیوانات خانگی وجود ندارد.

 

ویدیو مربوط به جفت سالن می باشد