13
آگوست

۵ کارهایی که می توانید انجام دهید تا پرنده خود را سالم و خوشحال نگه دارد

1.برای پرنده روزانه خود وقت بگذارید

2.تغذیه متفاوت و تازه به صورت روزانه فراموش نشود

3.قفس متناسب با سایز پرنده تهیه کنید

4.تعلیم و تشویق همزمان فراموش نشود

5.تمرین